Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικοί Αγώνες Στίβου 2019» στις 20 Μαΐου 2019 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ν9ΝΩΞΕ-Ζ15 Αρ. Πρωτ.: 99
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Σχολικό Τουρνουά Σκάκι» στις 5 Μαΐου 2019 στο πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΣ1ΩΞΕ-8ΔΓ Αρ. Πρωτ.: 97
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού των Αγίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΞΒΩΞΕ-ΛΨΙ Αρ. Πρωτ.: 77
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της 67ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας, στις 11 και 12 Μαΐου 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ψ7ΞΩΞΕ-ΤΤΣ Αρ. Πρωτ.: 76
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2015».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7Θ4ΩΞΕ-ΘΤΚ Αρ. Πρωτ.: 44
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2014».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 614ΩΩΞΕ-ΗΩΦ Αρ. Πρωτ.: 43
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός Όψεων Σχολικών Συγκροτημάτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ5ΛΩΞΕ-ΘΗΚ Αρ. Πρωτ.: 42
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα Σχολικά συγκροτήματα Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΜ4ΩΞΕ-ΠΦ1 Αρ. Πρωτ.: 41
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ76ΝΩΞΕ-ΖΘΝ Αρ. Πρωτ.: 35
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αμφιθέας Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Ν82ΩΞΕ-Π4Ζ Αρ. Πρωτ.: 40
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση τοποθέτησης του μνημείου Κωνσταντινουπολιτών στο πάρκο Φλοίσβου παραπλεύρως του Μνημείου των Υποβρυχίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΖ7ΩΞΕ-Β2Μ Αρ. Πρωτ.: 36
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, στον Άρη Χατζόπουλο, του υπαίθριου χώρου, έκτασης 150 τ.μ., που βρίσκεται εντός της περίφραξης του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου στο πάρκο Φλοίσβου, καθώς και εκτάσεως 500 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος, για τη δημιουργία Πασχαλινού Χωριού για χρονικό διάστημα από 5/4/2019 έως 19/5/2019, μετά τη με αρ.πρωτ. 3140/12-2-2019 αίτηση του επιχειρηματία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΤΤΩΞΕ-ΚΙ8 Αρ. Πρωτ.: 85
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64ΤΡΩΞΕ-ΒΝ0 Αρ. Πρωτ.: 39
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στη Τράπεζα Eurobank προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΛΧΩΞΕ-ΔΤΤ Αρ. Πρωτ.: 87/27.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,68 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΔΑΣΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΚΑΡΛΟΤΑ του Δημητρίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,63 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΝΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 33,44 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 47,52 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΦ9ΩΞΕ-ΙΤΛ Αρ. Πρωτ.: 82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 82,40 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΚΟΚΚΙΝΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 3.890,04 ευρώ που αφορούν ΔΤ ετών 2017, 2018 και 2019 στην ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΛΙΑΝΑ του Γεράσιμου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 3.756,27 ευρώ που αφορούν ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ & πρόστιμα ετών 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 στην ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Πέτρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 43,62 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2Ε9ΩΞΕ-ΩΥΓ Αρ. Πρωτ.: 81
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 190 & Ερατούς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΕΨΩΞΕ-76Ο Αρ. Πρωτ.: 51
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού της με αρ. 1035/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών) (αφορά πρόσθετες μισθολογικές παροχές στους σχολικούς φύλακες).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧΔΔΩΞΕ-ΨΟ5 Αρ. Πρωτ.: 104/27.02.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση βεβαιωθέντος προστίμου στην ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, η οποία προσέφυγε στην Συμβιβαστική Επιτροπή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΦΧΩΞΕ-ΧΒΧ Αρ. Πρωτ.: 84
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης Δήμου , οικονομικού έτους 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΕΕΩΞΕ-61Δ Αρ. Πρωτ.: 33/27.02.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 157