Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 17249/18.06.2015 Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΞΕ-2ΨΩ Αρ. Πρωτ.: 53/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 23530/27.11.1998 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 74, σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ74ΛΩΞΕ-ΚΝ7 Αρ. Πρωτ.: 50/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) και έγκριση του Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΣΒΩΞΕ-ΨΛΔ Αρ. Πρωτ.: 43/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 11307/3.04.2014 Άδειας Χρήσης Μουσικής & Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Φ3ΞΩΞΕ-Ι84 Αρ. Πρωτ.: 54/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 27991/23.09.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.» με εκπρ. & τους δύο, επί της οδού ΣΥΝΤ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Γ6ΔΩΞΕ-Π45 Αρ. Πρωτ.: 49/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 1837/23.01.1996 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της οδού ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 36, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΞΚΩΞΕ-ΛΗΘ Αρ. Πρωτ.: 51/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 41994/5.12.2007 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 22, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΩ7ΩΞΕ-ΗΚ2 Αρ. Πρωτ.: 52/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 672/2.1.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ ΑΤΖΕΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 5, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΞΑΩΞΕ-ΒΡΗ Αρ. Πρωτ.: 48/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΧΟΣ – ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΣΗΜΑΚΗ, το οποίο βρί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΖ7ΩΞΕ-Ω43 Αρ. Πρωτ.: 46/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων , εντός του πάρκου Φλοίσβου, στον Άρη Χατζόπουλο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΝΑΩΞΕ-ΕΜΜ Αρ. Πρωτ.: 45/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση της τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΠΦ στο ΟΤ 192 για έγκριση της οδού Κυβέλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΕ2ΩΞΕ-192 Αρ. Πρωτ.: 44/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 24, στο Δήμο μας διότι ο επιχειρηματίας κατέθεσε αίτηση στις 20/11/2017 για παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΑ6ΩΞΕ-9Ι6 Αρ. Πρωτ.: 57/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης επί των υγειονομικών και πολεοδομικών παραβάσεων, που διαπιστώθηκαν βάσει του με αρ. πρωτ. 1736/106/27.4.2015 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής και του με αρ. 18/3.11.2017 Πρωτοκόλλου Κατεδάφιση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΙΥΩΞΕ-ΟΕΤ Αρ. Πρωτ.: 42/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση της θέσης του περιπτέρου της ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ ΟΛΓΑΣ του Πέτρου από τη συμβολή των οδών Ήβης & Ναϊάδων στη ζητούμενη νέα θέση επί της συμβολής των οδών Αγ. Τριάδος & Παλαιολόγου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΚΙΩΞΕ-ΨΧ8 Αρ. Πρωτ.: 41/13.09.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ37ΩΞΕ-Φ57 Αρ. Πρωτ.: 21/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 438/15.12.2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΣΒΩΞΕ-Ι4Θ Αρ. Πρωτ.: 20/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΕΙΩΞΕ-ΣΚΡ Αρ. Πρωτ.: 22/25.05.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μη παύση της με αρ.πρωτ.20414/2014 βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας έναρξης κατ/τος "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" επί της οδού Αφροδίτης αρ.44
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ω32ΩΞΕ-Ο5Ψ Αρ. Πρωτ.: 37
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 27115/2005 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος Υ.Ε. "ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ" επί της συμβολής των οδών Πλούτωνος αρ.21 & Αλκυόνης αρ. 90
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΙΧΩΞΕ-ΨΣΓ Αρ. Πρωτ.: 36
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μη ανάκληση της υπ’αρ. 17245/18-6-2015 άδειας χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΩΛΩΞΕ-ΘΚΕ Αρ. Πρωτ.: 40/25.05.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 37