Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης ολιγόχρονης στάθμευσης, για τo με αρ. κυκλοφορίας ΧΚΝ 5173 όχημα μεταφοράς ΑΜΕΑ του ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ Π. Φαλήρου Ε.Ε., τo οποίo θα σταθμεύει για βραχύ χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, στην θέση επί της οδού Πεντέλης 21.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΖ9ΩΞΕ-ΘΝΦ Αρ. Πρωτ.: 49/15.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την μη έγκριση της δωρεάν παραχώρησης τμημάτων του Πάρκου Φλοίσβου (έναντι βοτανόκηπου) στο σύλλογο «Γιόγκα Ελλάδας» την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, από ώρα 11:00 μέχρι τη δύση του ήλιου, για τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 96ΔΒΩΞΕ-5Β3 Αρ. Πρωτ.: 48/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. YNX 1213 επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΣ 34Α.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΙ7ΩΞΕ-ΟΔΒ Αρ. Πρωτ.: 47/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΖΚ 3165 επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 1Α.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ5ΤΩΞΕ-Λ9Γ Αρ. Πρωτ.: 46/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΜΡ 3588 επί της οδού ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 32.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΖΘΩΞΕ-ΖΜΚ Αρ. Πρωτ.: 45/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΗΟ 7164 επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 67.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΜΒΩΞΕ-6Τ7 Αρ. Πρωτ.: 44/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΖΗΕ 7179 επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν αιτήσεως της Μ.Μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α3ΠΩΞΕ-ΓΒΙ Αρ. Πρωτ.: 43/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΖΗΕ 7179 επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν αιτήσεως του Ι.Τ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΗ17ΩΞΕ-Ν95 Αρ. Πρωτ.: 42/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ITI 4098 επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 18-20.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΤΦ1ΩΞΕ-2ΛΗ Αρ. Πρωτ.: 41/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού ΘΕΜΙΔΟΣ 5 με αρ. κυκλ. ΙΖΜ 4663 η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 23/2021 ΑΔΣ, λόγω θανάτου της δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΠΘΩΞΕ-ΞΤ0 Αρ. Πρωτ.: 40/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 47/2021 απόφασης Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: ΩΗ9ΕΩΞΕ-Γ7Ω, ως προς τον τόπο κατοικίας, μετά την με αρ. πρωτ. 6915/28-3-2022, αίτηση του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΞΜΩΞΕ-5ΜΗ Αρ. Πρωτ.: 39/27.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου ΕΔΣΝΑ σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΟ3ΩΞΕ-ΜΟΧ Αρ. Πρωτ.: 38/37.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας παραλαβής των δωροεπιταγών στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την RECYCOM, για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥ7ΥΩΞΕ-9Α8 Αρ. Πρωτ.: 37/20.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣ1ΨΩΞΕ-ΓΕ2 Αρ. Πρωτ.: 36/20.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κοπής δένδρων επί της οδού Δεξαμενής και Πρωτέως 46Α
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Σ91ΩΞΕ-3ΨΦ Αρ. Πρωτ.: 35/13.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης επιπλέον δέκα (10) κόκκινων κάδων σε επιλεγμένες θέσεις εντός του αστικού ιστού του Δήμου για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την RECYCOM.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΘΧΩΞΕ-ΑΣ3 Αρ. Πρωτ.: 34/13.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ζ0ΙΩΞΕ-02Μ Αρ. Πρωτ.: 33/13.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΤΓΩΞΕ-03Ζ Αρ. Πρωτ.: 32/06.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Τρίτωνος 47 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΣΑΩΞΕ-ΨΥ2 Αρ. Πρωτ.: 31/29.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΒΑΩΞΕ-6ΣΟ Αρ. Πρωτ.: 30/29.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 52