Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έκφραση γνώμης Δήμου Π. Φαλήρου (σύμφωνα με την παρ.2.3., άρθρο 3, Ν. 4258/2014) επί της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης, (Σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΦΧΩΞΕ-Λ7Δ Αρ. Πρωτ.: 45/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της πλατείας Φιλικής Εταιρείας Δήμου Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4Φ5ΩΞΕ-ΒΧΒ Αρ. Πρωτ.: 44/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ψαρέλη Μιχαήλ, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 31/18.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΨ8ΩΞΕ-ΘΡΙ Αρ. Πρωτ.: 43
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ)» της εταιρείας με την επωνυμία «CHROMATOLOGIO E.E.» με εκπρόσωπο τον ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 95, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω230ΩΞΕ-Ι3Ξ Αρ. Πρωτ.: 43/25.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Μακρίδη-Καμηλιέρη Ευαγγελίας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 95/19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ024ΩΞΕ-99Κ Αρ. Πρωτ.: 42
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΤ7ΩΞΕ-ΚΦΨ Αρ. Πρωτ.: 42/25.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βάτσα Λαμπρινής, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 45/20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΩΩΞΕ-ΔΥ6 Αρ. Πρωτ.: 41
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου τμήματος από οδό Ζησιμοπούλου έως οδό Αρτέμιδος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2020»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΘΦΩΞΕ-ΦΩΩ Αρ. Πρωτ.: 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Γιοβανάκη Κωνσταντίνου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 83/24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΓΣΩΞΕ-ΩΒ2 Αρ. Πρωτ.: 40
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ4ΦΩΞΕ-ΓΚΧ Αρ. Πρωτ.: 40
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ριζά Μάξιμου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 42/70.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1Ζ2ΩΞΕ-ΓΧΥ Αρ. Πρωτ.: 39
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΝΨΩΞΕ-ΕΝ7 Αρ. Πρωτ.: 39/11.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Τσίνγκα Λευκοθέας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 77/27.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΝ7ΩΞΕ-ΟΧΡ Αρ. Πρωτ.: 38
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4Ε8ΩΞΕ-3Κ4 Αρ. Πρωτ.: 38/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Λαγού Θεοδώρου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 43/34.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΥΥΩΞΕ-ΛΥ7 Αρ. Πρωτ.: 37
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΟΜ 1914 όχημα, επί της οδού ΚΑΝΑΡΗ 31.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ρ7ΙΩΞΕ-Ε6Λ Αρ. Πρωτ.: 37/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κυμηνά Γαλάτειας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 64/1.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩΞΕ-Β3Ξ Αρ. Πρωτ.: 36
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΗ6623 όχημα, επί της οδού ΕΡΑΤΟΥΣ 45.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΞΘΩΞΕ-ΩΗΩ Αρ. Πρωτ.: 36/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες , του Καμακάρη Νικολάου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 82/24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΓΛΩΞΕ-3Β9 Αρ. Πρωτ.: 35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ο85ΩΞΕ-9Η1 Αρ. Πρωτ.: 35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 47