Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 11443/14.5.2002 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο-Αναψυκτήριο» της εταιρείας με την επωνυμία «Μ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Τρίτωνος αρ. 41 και Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 17 στο Π. Φάληρο .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 93Ψ7ΩΞΕ-ΜΤΠ Αρ. Πρωτ.: 07/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. 3303/1996 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο-μπαρ στο ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 7640/05.04.2005 Πράξη του Δήμου, της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.& Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ», που βρίσκεται επί της Λ. Ποσειδώνος 72 στο Π. Φάληρο, μετά την κοινοποίηση της με αρ. 63/2018 Απόφασης Αναστολής Εκτέλεσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την αξιολόγηση των εγγράφων που κατετέθησαν επί του με αρ.πρωτ.1736/27.4.2015 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2Φ4ΩΞΕ-ΨΞΡ Αρ. Πρωτ.: 4/22.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 5001/19.02.2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αμιγής επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο» του ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΑΝΔΡΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 15 στο Π. Φάληρο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΒΠΩΞΕ-6Λ8 Αρ. Πρωτ.: 09/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από την οδό ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 24 στην οδό ΑΡΕΩΣ 57 μετά από την 4981/7.3.2018 αίτηση της Πρεσβείας Μαυροβουνίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚ4ΑΩΞΕ-ΥΛ4 Αρ. Πρωτ.: 16/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (εστιατόριο, σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο)» της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 210, στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΧ4ΩΞΕ-Ι9Π Αρ. Πρωτ.: 14/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Εστιατόριο-Ταβέρνα» της ΤΟΜΑΡΑ ΠΗΛΕΛΟΠΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μίνωος αρ. 16 & Πικροδάφνης, στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΜ0ΩΞΕ-612 Αρ. Πρωτ.: 13/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-Επιχείρηση Αναψυχής» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 46 & Ναϊάδων στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΕΙΩΞΕ-ΒΙ6 Αρ. Πρωτ.: 12/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΗ2ΩΞΕ-ΣΡΝ Αρ. Πρωτ.: 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος, ζεστής & κρύας κουζίνας – εστιατόριο)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΣΥΓΓΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 119 στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΦ0ΩΞΕ-Ζ1Τ Αρ. Πρωτ.: 11/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αναβολή της λήψης απόφασης επί της ανάκλησης ή μη της με αρ. πρωτοκ. 3303/1996 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 7640/5-4-2005 Πράξη τουΔήμο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Υ53ΩΞΕ-Δ48 Αρ. Πρωτ.: 58/08.12.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 5057/29.2.2017 «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ » της ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, επί της οδού ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 24, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 625ΝΩΞΕ-ΖΞΑ Αρ. Πρωτ.: 56/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 20416/16.6.2014 «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος» του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ αρ. 44, λόγων μη χρησιμοποίησης του χώρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΛΖΩΞΕ-ΤΒΗ Αρ. Πρωτ.: 55/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 17249/18.06.2015 Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΞΕ-2ΨΩ Αρ. Πρωτ.: 53/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 23530/27.11.1998 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 74, σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ74ΛΩΞΕ-ΚΝ7 Αρ. Πρωτ.: 50/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) και έγκριση του Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΣΒΩΞΕ-ΨΛΔ Αρ. Πρωτ.: 43/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 11307/3.04.2014 Άδειας Χρήσης Μουσικής & Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Φ3ΞΩΞΕ-Ι84 Αρ. Πρωτ.: 54/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 27991/23.09.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.» με εκπρ. & τους δύο, επί της οδού ΣΥΝΤ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Γ6ΔΩΞΕ-Π45 Αρ. Πρωτ.: 49/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 1837/23.01.1996 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της οδού ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 36, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΞΚΩΞΕ-ΛΗΘ Αρ. Πρωτ.: 51/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 41994/5.12.2007 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 22, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΩ7ΩΞΕ-ΗΚ2 Αρ. Πρωτ.: 52/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 672/2.1.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ ΑΤΖΕΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 5, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΞΑΩΞΕ-ΒΡΗ Αρ. Πρωτ.: 48/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 37