Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΜΗ παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΡ3866 επί της οδού Κολοκοτρώνη 10, μετά την με αρ. πρωτ. 13537/11-07-2018 αίτηση του κ. Π.Κ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΛΣΩΞΕ-Μ2Σ Αρ. Πρωτ.: 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Σελά Σπύρο, το οποίο βρίσκεται επί της Πεντέλης και Αεροπόρων αρ. 8.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΞΟΩΞΕ-8Γ7 Αρ. Πρωτ.: 1
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της μεταφοράς θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, οχήματος της Μ.Σ. με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΟ9289 από την συμβολή των οδών Ανδρομάχης, Ναυσικάς και Καραϊσκάκη 1 στην οδό Αχαιών 27 , μετά την με αρ. πρωτ. 21350/201-11-2018 αίτηση της.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΒΠΩΞΕ-9ΞΓ Αρ. Πρωτ.: 56
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκφραση γνώμης επί της μελέτης της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης, από οδό Σαρανταπόρου έως εκβολή.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΝ6ΓΩΞΕ-Π11 Αρ. Πρωτ.: 55/12.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων εντός του περιβάλλοντα χώρου του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» , του ΑΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Ηλία, το οποίο έχει μισθώσει από το Δήμο εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) , μετά τη με αρ. πρωτ. 21532/21.11.2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 661ΗΩΞΕ-Υ59 Αρ. Πρωτ.: 43/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων στον Χατζόπουλο Άρη, εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από 01.12.2018 έως 14.01.2019, μετά τη με αρ. πρωτ. 20923/14.11.2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΤΟΠΩΞΕ-ΕΞΙ Αρ. Πρωτ.: 42/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ οχημάτων δικαιούχων «Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ», έμπροσθεν του 4ου Δημοτικού Σχολείου Π.Φαλήρου επί της οδού Ανδρομάχης 17
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΘΑΡΩΞΕ-Χ07 Αρ. Πρωτ.: 54
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μη Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον Κουτσόπουλο Βασίλη του Ανδρέα και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την Μακρουλάκη Ευγενία του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 8, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6033ΩΞΕ-Ε4Χ Αρ. Πρωτ.: 44/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 22488/4.10.2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς Κ.Υ.Ε. «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με εκπρόσωπο τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Διονυσίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αχιλλέως αρ. 122, λόγω τροποποίησης των όρων της άδειας λειτουργίας του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΕΟΩΞΕ-0ΛΗ Αρ. Πρωτ.: 53/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗ Οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που λειτουργεί με την με αρ. 1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 10167/21.5.2018) μεταβολή γνωστοποίησης της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον Δημητρίου Κωνσταντίνο και βρίσκεται στην οδό Ζησιμοπούλου 93 , στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω7ΟΨΩΞΕ-ΝΩΑ Αρ. Πρωτ.: 47/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 34513/7.12.2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας «ΜΗΤΡΕΛΛΟΥ Α. ΚΑΙ Ι. ΣΙΑ ΟΕ με εκπρόσωπο τον Μητρέλλο Δημήτριο, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 271, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΨΞΩΞΕ-7ΝΕ Αρ. Πρωτ.: 16/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7822/20.03.2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (μπυραρία)» της εταιρείας «ΜΗΤΡΕΛΛΟΥ Α. ΚΑΙ Ι. ΣΙΑ ΟΕ» με εκπρόσωπο τον Μητρέλλο Δημήτριο, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 271, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ5ΛΩΞΕ-ΥΨ4 Αρ. Πρωτ.: 45/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ,) της Σκούρτη Αγγελικής, το οποίο βρίσκεται επί της Ζησιμοπούλου αρ. 41, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΒΨΩΞΕ-ΗΔΝ Αρ. Πρωτ.: 49/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών (στέγαστρο και ξύλινο δάπεδο), που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, πεζοδρόμιο, επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ.1, έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το διακριτικό τίτλο «ΚΙΤΡΙΝΟ» της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο από Σεπτεμβρίου 2016 σχεδιάγραμμα κάτοψης της Αρχ. - Μηχανικού Ελ. Νικολαΐδου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΗΕΩΞΕ-ΙΜΓ Αρ. Πρωτ.: 48/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ» με εκπρόσωπο τον Στρατή Αντώνιο, το οποίο βρίσκεται επί της Αχιλλέως αρ.78.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΞ4ΩΞΕ-02Δ Αρ. Πρωτ.: 52/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ)» της KATARZYNA SARA KOTEK, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Σ63ΩΞΕ-Λ3Λ Αρ. Πρωτ.: 51/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων, εντός της Μαρίνας Φλοίσβου στην εταιρεία «EVENTEAM- ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2018 έως 03.03.2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΩΕΨΩΞΕ-92Ο Αρ. Πρωτ.: 41/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο- ψητοπωλείο)» του ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρματολών αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΟΘΩΞΕ-5ΛΖ Αρ. Πρωτ.: 50/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Π.Φαλήρου στο Ο.Τ 281 επί της Λεωφ.Συγγρού, μετά τη με αρ.πρωτ. 11851/14-6-2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ.Χ.Θ.Δ. Α.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Χ01ΩΞΕ-ΡΗ8 Αρ. Πρωτ.: 30
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΑΝΟ ΜΠΟΣΤΟΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. την ΧΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 22 & ΝΗΡΕΩΣ αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΔΞΩΞΕ-Ρ5Κ Αρ. Πρωτ.: 40/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 40