Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 34513/7.12.2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας «ΜΗΤΡΕΛΛΟΥ Α. ΚΑΙ Ι. ΣΙΑ ΟΕ με εκπρόσωπο τον Μητρέλλο Δημήτριο, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 271, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΨΞΩΞΕ-7ΝΕ Αρ. Πρωτ.: 16/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7822/20.03.2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (μπυραρία)» της εταιρείας «ΜΗΤΡΕΛΛΟΥ Α. ΚΑΙ Ι. ΣΙΑ ΟΕ» με εκπρόσωπο τον Μητρέλλο Δημήτριο, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 271, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ5ΛΩΞΕ-ΥΨ4 Αρ. Πρωτ.: 45/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ,) της Σκούρτη Αγγελικής, το οποίο βρίσκεται επί της Ζησιμοπούλου αρ. 41, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΒΨΩΞΕ-ΗΔΝ Αρ. Πρωτ.: 49/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών (στέγαστρο και ξύλινο δάπεδο), που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, πεζοδρόμιο, επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ.1, έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το διακριτικό τίτλο «ΚΙΤΡΙΝΟ» της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο από Σεπτεμβρίου 2016 σχεδιάγραμμα κάτοψης της Αρχ. - Μηχανικού Ελ. Νικολαΐδου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΗΕΩΞΕ-ΙΜΓ Αρ. Πρωτ.: 48/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ» με εκπρόσωπο τον Στρατή Αντώνιο, το οποίο βρίσκεται επί της Αχιλλέως αρ.78.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΞ4ΩΞΕ-02Δ Αρ. Πρωτ.: 52/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ)» της KATARZYNA SARA KOTEK, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Σ63ΩΞΕ-Λ3Λ Αρ. Πρωτ.: 51/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων, εντός της Μαρίνας Φλοίσβου στην εταιρεία «EVENTEAM- ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2018 έως 03.03.2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΩΕΨΩΞΕ-92Ο Αρ. Πρωτ.: 41/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο- ψητοπωλείο)» του ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρματολών αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΟΘΩΞΕ-5ΛΖ Αρ. Πρωτ.: 50/27.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Π.Φαλήρου στο Ο.Τ 281 επί της Λεωφ.Συγγρού, μετά τη με αρ.πρωτ. 11851/14-6-2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ.Χ.Θ.Δ. Α.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Χ01ΩΞΕ-ΡΗ8 Αρ. Πρωτ.: 30
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΑΝΟ ΜΠΟΣΤΟΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. την ΧΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 22 & ΝΗΡΕΩΣ αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΔΞΩΞΕ-Ρ5Κ Αρ. Πρωτ.: 40/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ» του ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΙΧΑΗΛ που λειτουργεί με την με αρ. 1062616/22.5.2018 (αρ. πρωτ. εισ. εγγ. 10311/22.5.2018) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και βρίσκεται στην οδό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρ.14 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΜΤΩΞΕ-90Ω Αρ. Πρωτ.: 36/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων εμπρόσθεν του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Π.Φαλήρου επί της οδού Αγ.Βαρβάρας αρ. 24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙ7ΨΩΞΕ-ΠΝΒ Αρ. Πρωτ.: 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 9689/15.5.2018 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ)», της ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 106970553/Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 11, στο Π. Φάληρο, έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της με αρ. πρωτ. 9737/30-7-2018 υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής από την επιχείρηση ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Σ5ΓΩΞΕ-9ΦΘ Αρ. Πρωτ.: 33/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ)», της ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 106970553/Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που λειτουργεί με την με αρ. 1037572 (ver. 2)/17.4.2018 (αρ. πρωτ. εισ. εγγ. 7789/17.4.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 11, στο Π. Φάληρο, έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της με αρ. πρωτ. 9737/30-7-2018 υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής από την επιχείρηση ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΜ3ΩΞΕ-8ΘΥ Αρ. Πρωτ.: 35/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΗΖ-2980 επί της οδού Πλειάδων 18, μετά την με αρ.πρωτ. 16094/4-9-2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω7Ω4ΩΞΕ-Ψ4Σ Αρ. Πρωτ.: 38
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποστολή εγγράφου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης , προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το αν είναι εν ισχύ τα με αρ.πρωτ. 503/28/12.01.2006 και 9259/454/08 έγγραφα που αφορούν σε απαντήσεις σε αιτήσεις του Παναγιώτη Χαραλάμπους και Δημητρίου Αλεξίου αντίστοιχα, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Μπότσαρη στο Ο.Τ. 375 στο Δήμο Π. Φαλήρου και αν είναι γνήσια. Επιπροσθέτως με το έγγραφο να ζητείται να διευκρινιστεί για το αν είναι επιτρεπτή η αδειοδότηση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. κέντρου διασκεδάσεως ή συνάθροισης κοινού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΝΠΩΞΕ-ΠΝ4 Αρ. Πρωτ.: 31/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που λειτουργεί με την με αρ. 1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 10167/21.5.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 93, ως την 12η.11.2018 , προκειμένου ο επιχειρηματίας να τακτοποιήσει τις πολεοδομικές παραβάσεις του καταστήματός του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66Ο8ΩΞΕ-8Ξ1 Αρ. Πρωτ.: 37/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβάλλει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 15512/22.5.2008 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας « Α.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ-Π.ΜΠΕΚΙΟΥ ΟΕ» με εκπροσώπους και τους δύο, που βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ.38, στο Π. Φάληρο, έως την 29η Οκτωβρίου 2018 , προκειμένου η επιχείρηση να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡ83ΩΞΕ-Α0Μ Αρ. Πρωτ.: 34/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποστολή εγγράφου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης , προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το αν είναι εν ισχύ τα με αρ.πρωτ. 503/28/12.01.2006 και 9259/454/08 έγγραφα που αφορούν σε απαντήσεις σε αιτήσεις του Παναγιώτη Χαραλάμπους και Δημητρίου Αλεξίου αντίστοιχα, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Μπότσαρη στο Ο.Τ. 375 στο Δήμο Π. Φαλήρου και αν είναι γνήσια. Επιπροσθέτως με το έγγραφο να ζητείται να διευκρινιστεί για το αν είναι επιτρεπτή η αδειοδότηση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. κέντρου διασκεδάσεως ή συνάθροισης κοινού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Μ9ΞΩΞΕ-ΞΑΠ Αρ. Πρωτ.: 31/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης περί ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο, έως την 12η.11.2018 προκειμένου να αποφανθεί η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης –Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης περί της συμμόρφωσης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΕΦΩΞΕ-2ΝΣ Αρ. Πρωτ.: 32/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 39