Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-6 Αρ. Πρωτ.: 102/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΞΕ-Τ Αρ. Πρωτ.: 97/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-8 Αρ. Πρωτ.: 133/13-4-2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 132/2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΞΕ-Ε Αρ. Πρωτ.: 100/13-4-2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΞΕ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 68/13-4-2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
εγκριση πιστωσης κεκλεισμενων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΞΕ-3 Αρ. Πρωτ.: 67/13-4-2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προσληψη προσωπικου ορισμενου χρονου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 95/13-4-2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 66/13-4-2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 57/28-3-2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 143 144 145