1

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) ή τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) ή τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr , από 30.06.2021 έως και 05.07.2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Αίτηση πρόσληψης

Υπεύθυνη δήλωση

Απόφαση πρόσληψης