Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 80, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107770501