Περιφ. Γεν. Αντικαρκινικό Νοσ. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Μπότσαρη 51, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 2104516233