Νομαρχ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Πειραιώς 3, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105244694