Νομαρχ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ιακωβάτων 43, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2102284851