Μαιευτ. – Γυν/κο Κέντρο Αθήνας «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2
Τηλέφωνο: 2106432220