ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Γεν. Νοσ. (Πρώην Αγία Όλγα)

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Αγίας Όλγας 3-5, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 2102776612-17