1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: ΝΑΙΑΔΩΝ 39
Τηλέφωνο: 210-9814324, 210-9837134