Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2018    Προυπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2018   Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018   Προυπολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2018    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρο (ΠΟ.Α.ΚΕ.) οικ.έτους  2018   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κληροδοτήματος Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ οικ.έτους 2018   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ-ΖΟΥΚΙΟΥ οικ.έτους 2018

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017